Aktuálně z naší školy

Vánoční besídka 21.12. 2016

Vánoční besídka 21.12. 2016

Letos jsme uspořádali společnou vánoční besídku pro všechny žáky školy. Jednotlivé třídy si připravily krátká vystoupení, básničky a písničky k tématu adventu a nadcházejících Vánoc. Všichni žáci se pečlivě připravili, což bylo patrné na všech vystoupeních. V průběhu besídky se nikdo nenudil a všichni se dobře bavili. Besídka měla úžasnou odezvu u dětí i dospělých. Pro velký ohlas budeme besídku v příštím roce pořádat i pro rodiče a veřejnost. Musíme se pochlubit !


Mikuláš 5.12.2016

Mikuláš 5.12.2016

Mikuláš obcházel s hodným andělem a dvěma čerty celou školu. Nadílka nejprve proběhla v budově v ulici Hodějovského a pak i v hlavní budově v ulici Konopišťské. Celý průběh nadílky vedl Mikuláš, předčítal z knihy dobré skutky, ale i zazlobení. Čerti byli hrůzostrašní tak, jak jim to předepisuje „peklo“. Anděl se u Mikuláše i pekla za všechny přimlouval. Nadílka proběhla ve výborné atmosféře a Mikuláš slíbil, že příští rok přijde zase. 

Den otevřených dveří 23.11. 2016

Den otevřených dveří 23.11. 2016

23. 11. 2016 se škola otevřela veřejnosti. Od 10.00 - 17.00 hodin bylo možné navštívit školu, podívat se do výuky, prohlédnout si vybavení školy, seznámit se s různým typem pomůcek a učebnic,  které jsou využívány při plnění jednotlivých vzdělávacích programů. Bylo možné i vidět výrobky žáků z hodin pracovního vyučování.

Mobilní dopravní hřiště

Mobilní dopravní hřiště

Ve dnech 10. – 12. 10. 2016 nám bylo do školy zapůjčeno mobilní dopravní hřiště ve spolupráci zřizovatele a Městské policie Benešov. Ta nám také umožnila pod odborným dohledem prakticky vyzkoušet běžné dopravní situace z pohledu chodců i řidičů. Děti se pohybovaly na reálném modelu přechodů pro chodce a silnic. Vytvářely se různé dopravní situace, se  kterými se  jako chodci, řidiči kol a později i řidiči motorových vozidel ve svém životě setkají. Přístup policie a nácvik na reálném modelu dopravního hřiště se žákům všech věkových kategorií líbil, proto bychom rádi tuto akci zopakovali. Praktické návyky by mohly mít  dlouhodobější vliv na vyšší bezpečnost dětí v dopravě.                                                        

 

Velký úspěch našich žáků v Oblastním kole dopravní soutěže mladých cyklistů

Velký úspěch našich žáků v Oblastním kole dopravní soutěže mladých cyklistůDne 14. září  se žáci naší školy zúčastnili oblastního kola dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěž byla vypsána pro okresy Příbram, Benešov a Praha –západ. .  Akce probíhala na dětském dopravním hřišti v Příbrami. V oblastním kole absolvovali čtyři soutěžní disciplíny. Procvičili si pravidla provozu na pozemních komunikací- písemný test, pravidla provozu v praxi na cvičném dopravním hřišti, jízdu zručnosti a zásady poskytování první pomoci. Naše škola se umístila v mladší kategorii na druhém místě a ve starší kategorii dokonce na místě prvním.
Akce proběhla ve velmi příznivém počasí a byla důkladně připravena. Vítězové dostali pěkné ceny, občerstvení a ještě po závodě si mohli všichni účastníci užívat dopravní hřiště pod dozorem městské policie Příbram.
 

Sportovní hry - okresní kolo

Sportovní hry - okresní kolo5. 5. 2016 naše škola pořádala oktesní kolo lehkoatletického čtyřboje žáků základních škol praktických.

MAŠKARNÍ KARNEVAL

 

MAŠKARNÍ   KARNEVAL

 

pátek 19. 2. 2016 od 9:00 hod.

ZŠ a PŠ Benešov, Konopišťská 386

 

VŠICHNI V  MASKÁCH!

 

( hudba, tanec, tombola, soutěž masek, hry a soutěže, občerstvení )

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

 
školní rok  2016 - 2017
 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Praktické škole Benešov, Konopišťská 386.
 
Seznam uchazečů
  
 
Uchazeč         Výsledek řízení
01                   přijat/a
 
02                   přijat/a
 
03                   přijat/a

Datum zveřejnění: 8. 2. 2016
  

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY (školní rok 2016/2017)

se koná 28. ledna 2016 od 14 do 16 hodin v budově školy v Konopišťské ulici.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2009 do 31.8.2010 v doprovodu zákonného zástupce, který s sebou přinese svůj OP, rodný list dítěte a doporučení k zařazení dítěte do speciálního vzdělávání.

Odložení povinné školní docházky lze uskutečnit rozhodnutím ředitele školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Ředitelské volno

Z provozních důvodů bude v pondělí 21. prosince 2015 a v úterý 22. prosince 2015
ředitelské volno.

V tyto dny bude pro zájemce při minimálním počtu 6 žáků otevřena školní družina (7.45 – 12.00). V případě nižšího počtu zájemců družina v provozu nebude.

 

Na dny ředitelského volna bude všem žákům odhlášen oběd. V tyto dny nemají žáci nárok na dotované stravné. V případě zájmu je potřeba jídlo individuálně objednat ve školní jídelně Na Karlově, kde si žák objednaný oběd musí i vyzvednout. Cena nedotovaného oběda je 60 Kč.

 

Den otevřených dveří a 60 let školy

Den otevřených dveří a 60 let školy

26.11. 2015 pořádá škola Den otevřených dveří spojený s výstavou k 60. výročí založení školy.

Zájemci si budou moci prohlédnout prostory školy, práce našich žáků a zakoupit si naše výrobky. Bude otevřeno od 10 do 17 hodin.

Přijďte se podívat, těšíme se na Vás !

RODIČOVSKÉ SCHŮZKY 21. 4. 2015

V úterý 21. 4. se od 15.00 - 16.00 hodin  konají v budově školy rodičovské schůzky, kde budou rodiče informováni o prospěchu a chování svých dětí.
SPORTOVNÍ HRY MLÁDEŽE

21.4. 2015 proběhnou ve škole sportovní hry. Celý den se bude soutěžit v běhu, skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem.
Zahájení bude v 8.00 hodin, plánované ukončení v 11.40 hodin.


Barevná diskotéka

Barevná diskotéka30.3. 2015 jsme ve škole měli barevnou žlutozelenou diskotéku. Zúčastnila se celá škola. Moc se nám to líbilo.

Zápis do 1. třídy - seznam přijatých uchazečů

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Školní rok 2015/2016


Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Praktické škole Benešov, Konopišťská 386.

Seznam uchazečů

 

Uchazeč    Výsledek řízení


01    přijat/a

 

 

Datum zveřejnění
2. 2. 2015

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

ZÁPIS  DĚTÍ  DO  1.  TŘÍDY

pro školní rok 2015/2016 se koná

 

29. ledna 2015 od 14 do 17 hodin

K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9. 2008 do 31.8. 2009 v doprovodu zákonného zástupce, který s sebou přinese svůj OP, rodný list dítěte a aktuální písemné doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do speciálního vzdělávání.

 

Odložení povinné školní docházky lze uskutečnit rozhodnutím ředitele školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření PPP nebo SPC a odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

Otevření výdejny školních obědů v budově školy

Otevření výdejny školních obědů v budově školy5. 1.  2015 se otevřela a uvedla do provozu výdejna školních obědů v budově školy. 

Výdejna vznikla za podpory zřizovatele, tj. města Benešov.
Obědy jsou dováženy ze školní jídelny Na Karlově v Benešově. Platba obědů a odhlašování stravného je možné pouze v kanceláři  Školní jídelny Na Karlově nebo telefonicky na čísle 317 723 543.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 26.11. 2014Otevřeno budeme mít od 13.00 do 16.00.
Těšíme se na vaši návštěvu !

Nástěnka

obrázek
Nástup do školy 3. 1. 2017

Rychlý kontakt

Základní škola a Praktická škola Benešov

obrázek
Ředitelka školy:
Mgr. Ludmila Králová

Konopišťská 386
Benešov, 256 01

Telefon: +420 317 723 784
E-mail: zvsbenesov@cbox.cz
Login
Základní škola a Praktická škola Benešov

Created by © 2014/2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy