Login

Naše škola

  • Vývoj:

Zvláštní škola Benešov od 1.9.1955

Základní škola Benešov od 1.9.2005

Základní škola a Praktická škola Benešov od 1.9. 2006

Praktická škola /střední škola/ od 1.9. 2006

Speciálně pedagogické centrum od 1.3. 2013

Výdejna školních obědů od 1.1. 2015

Škola je příspěvkovou organizací od 1.1. 2003

  • Současnost:

Základní škola a Praktická škola Benešov, Konopišťská 386. Zřizovací listina vydána v Benešově 3.4. 2006, podepsána panem starostou města Ing. Petrem Koubou, s účinností  od 1.9. 2006. Škola nemá vlastní tělocvičnu, má pouze relaxační místnost.  Pro výuku tělesné výchovy využívá pronajaté cvičební prostory v nedaleké Sokolovně.

  • Vedení školy:

ředitelka Mgr. Ludmila Králová

zástupce Mgr. Miroslava Kyselková

  • Obecné údaje:

počet tříd: 9

počet žáků: 69

odd. šk. družiny: 5

počet ped. pracovníků: 22

počet správních zaměstnanců: 4psycholog:  1

  • Zřizovatel:

Město Benešov

  • Vzdělávací programy:

Základní škola /praktická/

ŠVP pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním postižením, UČÍME SE PRO ŽIVOT, č.j. 350/07Od 1.9. 2016- 31.8.2018 v tzv. prozatimním období se žáci vzdělávají podle RVP ZV, který zohledňuje speciálně vzdělávací potřeby žáků, připravuje se nový školní vzdělávací program.

Základní škola speciální

ŠVP pro základní vzdělávání žáků v základní škole speciální, UČÍME SE PRO ŽIVOT, č.j. 335/2010

Praktická škola – střední škola

Učební dokumenty- Praktická škola dvouletá, obor vzdělání 78-62-C/02

Učební dokumenty- Praktická škola jednoletá, obor vzdělání 78-62-C/01

  • GDPR:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Petr Štětka

tel: +420 731 609 403

email: poverenec@benesov-city.cz

Nástěnka

obrázek
Zápis do 1. třídy
5.4. 2018
14 - 16 hodin

Rychlý kontakt

Základní škola a Praktická škola Benešov, Konopišťská 386

obrázek
Ředitelka školy:
Mgr. Ludmila Králová

Konopišťská 386
Benešov, 256 01

Telefon: +420 317 723 784
E-mail: zvsbenesov@cbox.cz
Základní škola a Praktická škola Benešov

Created by © 2014/2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy