Login

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2018- 2019

Základní škola a Praktická škola Benešov, Konopišťská 386,

Přijímací řízení do Praktické školy dvouleté

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018-2019

1.       Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;

  • povinnou školní docházku v základní škole speciální;

  • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání;

  • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

2.       Přihlášku do Praktické školy dvouleté podává zletilý uchazeč, opatrovník nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy.

3.       Přihláška se podává na tiskopisu předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do 1. března 2018.

4.       Součástí přihlášky je vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku nebo vysvědčení o ukončení kurzu pro získání základů vzdělání nebo vysvědčení o ukončení kurzu pro získání základního vzdělání, aktuální psychologické a lékařské vyšetření (kopie).

5.       Ředitel školy nevypisuje do Praktické školy dvouleté přijímací zkoušky.

6.       Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitou školy, maximálně 6.

7.       Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí a to v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2018.  

8.       Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

9.       Nebude-li zápisový lístek ve stanové lhůtě doručen, může ředitel školy  místo obsadit jiným uchazečem.

10.   Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí 

11.   Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

 V Benešově 15. 1. 2018

 Mgr. Ludmila Králová, řediteka  školy

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

Praktická škola dvouletá – 78-62-C/02

 

Školní rok 2018-2019

 

Seznam uchazečů

 

Uchazeč        Výsledek řízení

01    přijat/a

02    přijat/a

 

 

 

 

Datum zveřejnění
23. 4. 2018

Nástěnka

obrázek
Zápis do 1. třídy
5.4. 2018
14 - 16 hodin

Rychlý kontakt

Základní škola a Praktická škola Benešov, Konopišťská 386

obrázek
Ředitelka školy:
Mgr. Ludmila Králová

Konopišťská 386
Benešov, 256 01

Telefon: +420 317 723 784
E-mail: zvsbenesov@cbox.cz
Základní škola a Praktická škola Benešov

Created by © 2014/2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy