Login

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum (SPC) poskytuje poradenské služby při výchově
a vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením (mentální, kombinované). Tyto
poradenské služby jsou poskytovány v prostorách Základní školy a Praktické školy
v Konopišťské ulici 386 v Benešově, popř. docházkou pracovníka SPC do rodiny,
školy a školského zařízení.
 
V SPC poskytujeme:
psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku
• poradenství a konzultace v rodinách, školách, školských zařízeních i
domovech pro osoby se zdravotním postižením
• pomoc při integraci do mateřských, základních a středních škol běžného typu
• vyšetření školní zralosti
• doporučení a pomoc při zpracovávání individuálních vzdělávacích plánů (IVP)
• zpracování odborných podkladů pro rozhodnutí příslušných orgánů pro
zařazení klientů do škol
• poradenská činnost k volbě povolání
• pomoc při vyhledávání vhodné školy a školského zařízení
• konzultace a metodickou činnost pro zákonné zástupce, pedagogy, školy a
školská zařízení
• individuální speciálně pedagogickou práci zaměřenou dle potřeb klienta v
SPC, doma i ve škole
 
Služby poskytujeme bezplatně:
• ambulantně – jednorázová péče – většinou se jedná o pomoc při řešení
aktuálního problému, provádíme vyšetření psychologické, speciálně pedagogické,
po kterém následuje doporučení a případné opatření
• opakovaná péče – provádíme kontrolní vyšetření, např. u integrovaných žáků
v běžných typech škol
• dlouhodobá péče – pro klienty SPC: kontrolní vyšetření, výjezdy do škol a
školních zařízení, návštěvy v rodinách, odborné konzultace
 

Zaměstnanci SPC:

Mgr. Ludmila Králová – ředitelka
Mgr. Jitka Boháčová – speciální pedagog, pověřený vedením
Mgr. Barbora Bučková – psycholog
PhDr. Eva Havlíčková - psycholog, supervize
 

Kontakt na nás:

Speciálně pedagogické centrum při Základní škole a Praktické škole Benešov, Konopišťská 386, 25601 Benešov

tel.  734 357 465, pouze v pracovní době        
mail: spcbenesov@seznam.cz

Pracovní doba speciálně pedagogického centra:

Mgr. Jitka Boháčová 
                        
speciální pedagog                                                                    

Po   09.00 - 12.00
Út   ---------------
St   07.00 - 14.00 
Čt   08.00 - 11.00                            
   08.00 - 11.00
                              

Mgr. Barbora Bučková
psycholog

Po   08.30 - 12.30
Út   08.30 - 12.30
St   07.00 - 14.00 
Čt   08.00 - 12.30
   08.00 - 12.00Nástěnka

obrázek
Zápis do 1. třídy
5.4. 2018
14 - 16 hodin

Rychlý kontakt

Základní škola a Praktická škola Benešov, Konopišťská 386

obrázek
Ředitelka školy:
Mgr. Ludmila Králová

Konopišťská 386
Benešov, 256 01

Telefon: +420 317 723 784
E-mail: zvsbenesov@cbox.cz
Základní škola a Praktická škola Benešov

Created by © 2014/2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy